3D tiskárny

V dnešní době již není problém vytisknout jakýkoli drobný předmět na takzvaných 3D tiskárnách. Kupodivu světovou špičkou v 3D tiskárnách, jejich vývoji, dostupnosti a výrobě jsme zase my, Češi. 3D tiskárnu si můžete vyrobit za poměrně nízkou částku i vy doma. Stačí k tomu pár motůrků, lišt a plastových dílů.
část tiskárny
3D tisk je v dnešní době založen na několika základních principech:
· VRSTVY: plastový materiál je nanášen v tenkých vrstvách na sebe. (Většinou není vyplňovaná celá plocha každé vrstvy, ale pouze kontury objektu. Uvnitř tisknutého předmětu vzniká jakási osmiúhelníková dutá síť, která pak po vytuhnutí dokonale udržuje tvar daného předmětu.)
· VYFOUKÁVÁNÍ: Pomocí proudu vzduchu a horkých částeček plastu je vytvořena podoba 3d tisku. Celý objekt pak musí být zapečen ve speciální peci, aby si dlouhodobě udržel svůj tvar.
· VANOVÁ TECHNIKA: Tato metoda je nejefektivnější. Taková 3d tiskárna je však již velmi drahá záležitost (bavíme se řádově o stovkách tisíc Korun). Jedná se o nádobu s tekutým plastem. Každá ze čtyř stěn „vany“ má pohyblivý laser. Pokud se v jednom bodu setkají všechny tři laserové paprsky, tento bod vytuhne. Takto je postupně laserem vykreslený celý objekt.
tiskárna na 3d tisk
Všechny výše zmíněné techniky jsou řízeny počítačem a jako materiálu se běžně používá plastová struna (nejčastěji HDPE a nebo PET). V součastnosti vznikají firmy, které tento filnament vytvářejí z reciklovaných materiálů, jako jsou například petlahve.
Není ale pravidlem, že tiskový materiál musí být plast. Existují již obří 3d tiskárny, které jsou schopny „vytisknout“ celý dům. Tiskovým materiálem pak tedy bývá beton, případně jiný stavebni materiál. No a v neposlední řadě je také možné tisknout z papíru. Takový 3d tisk pak funguje na principu laserového řezače a speciálního lepidla. Laserový řezač vyřízne každou vrstvu papíru do požadované podoby a lepidlem se tato vrstva spojí s vrstvou předchozí. Takový tisk může být dokonce barevný, co se však týče materiálu, je v tuto chvíli nejnákladnější.
A co vy, pořídíte si 3d tiskárnu?