Už znáte svět?


Dá se pÅ™edpokládat, že jestli nejste vyslovení peciválové, už jste byli nÄ›kde v cizinÄ›. To je pro naÅ¡ince možné a stále možnÄ›jší. I za socialismu jsme aspoň omezenÄ› do ciziny cestovat smÄ›li, byÅ¥ vÄ›tÅ¡inou jenom do takzvaných spřátelených zemí, a po sametové revoluci se nám poÄal otevírat svÄ›t, který jsme si mohli a můžeme dopřávat, seÄ nám jenom síly a peníze staÄí.

Poznali jsme tedy blízké a pak i stále vzdálenÄ›jší a vzdálenÄ›jší zahraniÄí, a je mezi námi celá Å™ada tÄ›ch, kteří procestovali neskuteÄný svÄ›ta kraj. A tÅ™eba pÅ™i takových cestách i nÄ›kde zakotvili a strávili tam urÄitou etapu svého života. Což už je dávno také možné, protože jsou zemÄ›, kde jsou naÅ¡inci vítaní, a náš stát už dávno nemá nÄ›koho takového za zrádce, který se ohavnÄ› provinil opuÅ¡tÄ›ním své vlasti.

mořská pláž

Nenajdeme tedy zřejmě mnoho míst, kde by doposud nestanul nějaký Čech. Musí to být hodně špatně vypadající a problematická místa, aby se jim všichni našinci vyhnuli. Snad jenom naprostá chudoba, války a podobné konflikty nebo riziko hodně závažných nemocí může našince odradit od cest za poznáním cizích krajů.

Kdybych se vás zeptal, kde už jste byli, zÅ™ejmÄ› byste mi dokázali vyjmenovat nejednu zemi. Nebo byste uvedli tÅ™eba i jen jedinou cizí zemi, to ale tu, kterou jste si zamilovali natolik, že se do ní neustále vracíte. Protože platí rÄení, že ‚podle sebe soudím tebe‘, a i já jsme právÄ› takový. I já jsem poznal spoustu zemí. A spoustu dalších jsem aspoň pÅ™eletÄ›l na rok co rok se opakující cestÄ› do zemÄ›, kterou mám hned po své vlasti nejradÄ›ji. A která leží pomalu až na opaÄné stranÄ› svÄ›ta.

exotická konÄina

A pokud snad takoví nejste, měli byste s tím podle mě něco udělat. Měli byste se také někam podívat. Protože kdo chvíli stál, už stojí opodál. A kdo nepoznává nic nového, ten logicky zakrňuje. Protože naše zem není pupkem světa. A inspirace odjinud se hodí.