Výhody a nevýhody podnikání

Největší výhodou, ale i nevýhodou podnikání je, že jste zodpovědní za vlastní činnost zcela a bezvýhradně. Vlastně za všechny části podnikatelského procesu nesete plnou zodpovědnost. Když uděláte něco špatně, jde to na Váš vrub, Vy musíte uhradit nápravu škody a často ještě pokutu z prodlení, to podle toho, jakou máte se zákazníkem smlouvu. Když jste se zakázkou výrazně pozadu, nebo je provedena nekvalitně, velmi to do budoucna ovlivní Vaše další příležitosti k výdělku. Nespokojený zákazník za Vámi znovu nepůjde.

business noviny

Mezi výhody podnikání patří časová svoboda. Nemáte žádnou nařízenou pracovní dobu, můžete začít pracovat, v kolik hodin chcete a skončit také. Ano, na první pohled se to tak může zdát, ale už na ten druhý to je jinak. Při podnikání často pracujete více hodin, než jako zaměstnanci, protože Vás tlačí termíny zhotovení práce, někdo ze zaměstnanců onemocněl a Vy musíte udělat jeho práci za něho a k tomu ještě práci svojí, týkající se administrativy spojené s podnikáním a účetním i daňovým systémem státu, ve kterém podnikáte. Pokud nemáte dohodnuty žádné zakázky, nebo jste si je rozplánovaly podle svých potřeb, můžete jet kdykoli na dovolenou, nevýhodou však je, že čas, který strávíte na dovolené, Vám nikdo nevynahradí, jako když jste zaměstnancem a vezmete si dovolenou. Práce Vám stojí a Vy ji musíte po návratu dohnat, aby byly zákazníci spokojeni.
barevná označení

Zaměstnanci často závidí podnikatelům jejich svobodu a velké peníze, ale neuvědomují si, že ty peníze nejsou často až tak velké, jak si myslí, protože podnikatel musí hradit více poplatků a daní, než zaměstnanec, ani s tou svobodou to není tak jednoduché, podnikatel je sice na,,volné noze“ ale často má ty nohy pevně svázané, aby si udržel zákazníky a byl schopný najít ještě nové. Nic není tak jednoduché a jednoznačné, jak b se mohlo na první pohled zdát.