Máme se rádi dobře


Máme rádi sama sebe, a kdo by také nemÄ›l! Proto hledáme pohodlný život a vÄ›tÅ¡ina z nás touží po co nejvÄ›tším množství technických vymožeností. ÄŒasto se obklopujeme možná i zbyteÄnostmi, ovÅ¡em doba už je taková, souÄasný trend prostÄ› zastavit nelze. Životní prostÅ™edí, ve kterém prožíváme své životy, není příliÅ¡ ideální, a proto bychom se mÄ›li snažit navodit ve svém domácím prostÅ™edí takovou situaci, která dokáže, alespoň do jisté míry, nepříznivé vlivy nadužívání techniky eliminovat.

Záleží jen na vás, jaké “doma†si uděláte

O jaké že to technice je Å™eÄ? Jedná se v podstatÄ› o veÅ¡keré elektrospotÅ™ebiÄe vÄetnÄ› veÅ¡keré elektroniky, která se ve vaÅ¡em obydlí nachází. Téměř v žádné domácnosti nechybí poÄítaÄ, Äasto dokonce nÄ›kolik, které jednoduÅ¡e propojíme takzvanou “wifinouâ€. Každý z nás se ze Å¡koly Äi práce vrací pÅ™esnÄ› do tohoto prostÅ™edí, pÅ™iÄemž téměř vÅ¡echna, zvláštÄ› elektronická zařízení, necháváme v pohotovostním režimu, takže hned jakmile pÅ™ekroÄíme práh svého bytu, ze vÅ¡ech stran na nás zaÄne útoÄit elektrosmog. Pokud se rozhodnete pořídit si Äipovou kartu BioProtect Card, docílíte ochrany celého domu Äi bytu pÅ™ed elektrosmogem.