Jak třídí vesnice

Třídění odpaduna vesnici není tak rozsáhlé a pořád na dosah, jako ve městech. Tam vidíme řady kontejnerů na mnoha místech. Lidé z měst mohou chodit vyhazovat a třídit odpad stále. V malých vesnicích takové výhody nemáme. Popeláři jezdí pravidelně jednou za dva týdny a stojí tu kontejner jen na sklo. K tomu je od jara do podzimu přistavován velký kontejner na bioodpad.
plechová popelnice

Jak třídíme

· Sklo– sklenice, láhve, střepy, tabule skla
· Bioodpad– je biologicky rozložitelný odpad jako slupky z ovoce a zeleniny, kávová sedlina, sáčky od čaje a zejména odpad ze zahrady, jako je tráva, listí, větve. Tento odpad je vhodné dávat na kompost, pokud jej vlastníme.
· Na sešlápnuté plastové láhve a menší plasty jsou na obci k vyzvednutí modré pytle a jednou za čas se vyhlásí jejich odvoz. Patří sem také obaly od pracích a kosmetických výrobků, polystyren, kelímky od jogurtů a jiných potravin, obaly od CD a kazet.
třídění odpadu

Jednou za rok je na víkend přistaven kontejner

· Nebezpečný odpad– sem patří odpad, který může být toxický, výbušný, hořlavý, dráždivý, karcinogenní, žíravý, infekční a jinak škodlivý našemu zdraví. Jako například elektrospotřebiče – chladničky a mrazáky obsahující freony, televizní obrazovky, léky a zdravotnický materiál, zářivky, výbojky, baterie, akumulátory, barvy, laky, lepidla, oleje, syntetická ředidla, mořidla, autobaterie, tuky a ropné produkty, kyseliny, pesticidy, těkavé látky, ostatní odpad obsahující rtuť.
· Velkoobjemový odpad­ – sem patří veškerý odpad velkých rozměrů, jako nábytek, matrace, koberce, linoleum, vany, umývadla a záchodové mísy, kovové odpady, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní, atd.
Kontejnery na papír chybí úplně. Zřejmě se počítá s tím, že se papír použije na zatopení v kamnech. Hodně domácností však vyměňuje své staré kotle na nové automatické a v nich se už papír nespaluje. Pak nezbude nic jiného, než jej dát do sběrných surovin.