Jak naučit děti hospodařit s penězi?

Dítě ve věku kolem šesti let je už schopno uvědomovat si hodnotu peněz, i když ji zatím přepočítává na množství koupených pamlsků.
Proto je dobře mu od tohoto věku pravidelně vyplácet menší týdenní kapesné, nejlépe ve stejný den, aby měl potomek lepší přehled, kolik dní zbývá do další výplaty a jak do té doby hospodařit s penězi.
Dbejte na to, aby z kapesného neplatil výdaje, které obvykle financujete vy. Máme na mysli třeba sešity jiné školní pomůcky. Dítě musí vědět, že kapesné slouží pouze jemu, ale zrovna tak po vás nemůže chtít zakoupení maličkostí, na které má svoje peníze.
rodiče a sourozenci

Jedině tak se může naučit hospodařit s penězi, poznat jejich hodnotu, popřípadě si i leccos odepřít, aby mělo ušetřeno na nějaký příští hodnotnější nákup.
S věkem dítěte se mění i jeho potřeby a zájmy. Na druhém stupni základní školy výši kapesného zvýšíme podle uvážení, kolem částky padesáti až šedesáti korun za týden. Po domluvě můžeme zkusit vyplácet obnos dvakrát do měsíce. Prodloužení výplaty kapesného je pozvolná příprava na pozdější přechod vyplácení jednou do měsíce. I zde je třeba určit pravidla, co koupíte vy,(lístky do kina, základní kosmetiku), a co si jako drobný nadstandard dopřeje vaše dítě ze svého (módní doplňky, sladkosti).
Pokud váš středoškolák doma oznámí, že si našel příležitostnou brigádu, je to dobrá známka toho, že zná hodnotu peněz, a pro jejich získání je ochoten udělat víc, než jen to, že si počká na svůj každoměsíční příděl.
bílá pokladnička
A v jakých případech kapesné nedávat?
Má – li dítě problémy s chováním doma, ve škole, nebo v kolektivu, je třeba stav nejprve vyřešit.
Výchovné není ani vyměřování výše kapesného podle známek. V pozdějším životě by takto motivovaný člověk vždy automaticky očekával odměnu, což se, jak víme, v běžné praxi neděje.
 
Je tedy jenom na nás, jakým způsobem naučíme děti hospodařit s penězi, aby se z nich v budoucnu stali plně finančně gramotní jedinci.